Yritysten digiaamu Rengossa: Näin hyödynnät tekoälyä

17.4.2024 09:00

Tulinummi

Yritysten digiaamuissa tutustutaan siihen miten jokainen yritys voi hyödyntää tekoälyä. Digiaamussa opit mitä tekoäly oikeasti on ja miten se voi auttaa yrityksiä esimerkiksi hankkimaan asiakkaita entistä tehokkaammin. Teorian lisäksi pääset myös käytännössä kokeilemaan, miten tekoälytyökaluja, kuten ChatGPT:tä voi hyödyntää markkinoinnin tai myynnin apurina. Kuulet myös mielenkiintoisten case-esimerkkien avulla, kuinka tekoäly on helpottanut yrittäjien, myyjien ja markkinoijien työtä.

Oletko valmis ottamaan askeleen kohti tehokkaampia työpäiviä tekoälyn avulla? Liity mukaan ja valjasta tekoälyn voima!

Kouluttajana toimii Jone Korpi, Ideally Oy. Jone Korpi on myynti- ja markkinointialan pioneeri, jolla on jo pitkä kokemus tekoälyn hyödyntämisestä myynnissä ja markkinoinnissa. Hän on kouluttanut ja workshopannut useita yrityksiä aina Orion Pharmasta ja Verkkokauppa.comista PK-sektorin asiantuntijayrityksiin. Häntä kiitetään erityisesti taidosta selittää monimutkaisetkin asiakokonaisuudet selkeästi ja ymmärrettävästi. Hänen koulutuksensa ovat aina vuorovaikutteisia ja osallistavia, joten voit odottaa innostavaa oppimiskokemusta ja mahdollisuutta jakaa omia ideoita ja kysymyksiä.

Päivätyössään Korpi toimii operatiivisena johtajana Ideallylla, joka on 40-päinen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijayritys. Hän kirjoittaa tällä hetkellä myös esikoiskirjaansa myynnin ja markkinoinnin integroimisesta, joka julkaistaan syksyllä 2024.

Tapahtuma on osa Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Digikyyti-hanketta

Tapahtuma on päättynyt.

Ajankohta

Alkaa:  

17.4.2024 09:00

Päättyy:  

17.4.2024 11:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Tulinummi

Tulinummi 4
14300 Renko

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

Linnan Kehitys / Ville Viholainen

0504765832

ville.viholainen@linnan.fi

TIETOSUOJAILMOITUS

1) Tietosuojailmoitus

Tilaisuuteen, kyselyyn tai arvontaan osallistuminen

 2) Rekisterinpitäjä

Linnan Kehitys Oy, Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 Hämeenlinna, info@linnan.fi

 3) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kati Tiitola, kati.tiitola@linnan.fi, 040 547 5454

 4) Rekisteröidyt henkilöt

Rekisterissä ovat tilaisuuteen, kyselyyn tai arvontaan osallistuneet henkilöt

 5) Käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen. Henkilötietojen antaminen on edellytys kyselyyn ja arvontaan osallistumiseen.

 6) Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja käsitellään tilaisuuden järjestelyitä, yhteydenottoa ja arvontaa varten.

 7) Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysaika

Henkilötietosisältö on ilmoittautumisen kautta annetut tiedot. Säilytysaika on yksi (1) kuukausi tai tilaisuuden järjestelyiden osalta tarvittava aika.

 8) Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilö itse ilmoittaa tiedot.

 9) Tietojen säännönmukaiset luovuttamiset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä tietoja siirretä EU:n ulkopuolelle.

 10) Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään, johon käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisterinpitäjän henkilöt, joilla on työnsä puolesta niihin oikeus. Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla. 

 11) Rekisteröidyn oikeudet

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) antaa rekisteröidylle seuraavat oikeudet

Oikeus peruuttaa suostumuksen (artikla 7)

  • Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa

Oikeus saada pääsy tietoihinsa (artiklat 12 ja 15)

  • Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus päästä tietoihinsa. Jos rekisteröity pyytää useampi jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon oikaisemista tai tietojen täydentämistä.

Oikeus tietojen poistamiseen (artikla 17)

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista, jos yksi seuraavista toteutuu:

Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin

Rekisteröity peruuttaa suostumuksen eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta

Rekisteröity vastustaa käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä

Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

  • Rekisteröidyllä on oikeus käsittelyn rajoittamiseen, jos yksi seuraavista toteutuu

Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden

Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä odottaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet

 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

  • Rekisteröidyllä on oikeus saada koneluettavassa muodossa häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on rekisterinpitäjälle toimittanut ja mikäli käsittely perustuu suostumukseen ja käsittely tapahtuu automaattisesti.

Näiden oikeuksien käyttämiseen pyydämme pyynnöt osoittamaan osoitteeseen:

Linnan Kehitys Oy, Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 Hämeenlinna